NLF MEGA

Lead "Nepal Lions Foundation" Donor lists who donated NRs.25,000.00

Dambar Bahadur Shrestha
SHIVA SHRESTHA
SIDDHARTHA LAVAJU
ANILA SHRESTHA
BIMALA SHRESTHA
DIN KUMARI SHARMA
KOKI MALLA
Mona Laxmi Thapa
PUJAN SHAKYA
sita pandey
Arjun Pokhrel
DHURBA SHRESTHA
SONAM SANGPOO
SURESH BAHADUR SHRESTHA
Vijaya Paudel
YADU NATH ADHIKARI
ASHOK KUMAR SHRESTHA
MISHRA MURARI KRISHNA
Mr. Dev Chhetri
FARSU RAM PANDEY
Hari Prasad Bhandari
RAM PRASAD KHANAL
Mr. Narayan Upreti
Mr. ANOJ RIMAL
Mr. BIJAY KUMAR REGMI
Mr. BISHNU PRASAD NEPAL